For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Førarkortklassar

Klasse D1E (minibuss med tilhenger)

 

Trinn 1 Grunnkurs tunge køyretøy
Trinn 2 Grunnleggjande køyretøy - og køyrekompetanse
Trinn 3 Trafikal del
Trinn 4 Avsluttande opplæring

 

Les meir om:

 

 

 

 

Hovedmål for opplæringa

Etter å ha gjennomført opplæringen for klasse D1E skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre vogntog forsvarlig og for å kunne ivareta de oppgaver som er vogntogførerens ansvar.

 

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

 

 • er trafikksikker

 • gir god samhandling

 • fører til god trafikkavvikling

 • er mest mulig økonomisk og ressursvennlig

 • gjør at kjøretøy og veg ikke utsettes for unødig slitasje

 • tar hensyn til helse, miljø og andres behov

 • er i samsvar med gjeldende regelverk

 

Eleven skal kunne:

 

 • utføre kontroll og tilsyn med kjøretøyet som er en førers ansvar.

 

 

Trinn 1 Grunnkurs tunge køyretøy ( felles for C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE)

 

Trinn 1 er dekket av førarkort D1.

 

 

 

Trinn 2 Grunnleggjande køyretøy- og køyrekompetanse

På trinn 2 er målene rettet mot elevens læring og kjøretøyet.

 

 • kjøre vogntoget teknisk riktig
 • kjøre økonomisk og mest mulig miljøvennlig
 • kunnskap om vogntoget
 • utføre kontroll av vogntoget

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha tilstrekkelig teknisk kjøreferdighet til å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.

 

Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter. Eleven skal kunne ivareta førerens ansvar for kontroll og tilsyn med vogntoget.

 

 

 

Trinn 3 Trafikal opplæring

På trinn 3 er målene rettet mot elevens læring og bestemmelser i vegtrafikklovgivningen, planlegging før kjøring og kjøring i variert trafikk.

 

Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4.

 

Eleven skal:

 

 • ha kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen
 • kunne planlegge kjøringen
 • kunne kjøre trygt, effektivt, miljøriktig og behagelig i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter

 

 

Trinn 4 Avsluttande opplæring

Opplæringen på trinn 4 er særlig rettet mot elevens risikoforståelse. Foruten trening og perfeksjonering før førerprøven, skal eleven ha deltatt på flere obligatoriske kurs.

 

Etter å ha gjennomført trinn 4, skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre vogntog i samsvar med hovedmålet for opplæringen til klasse D1E.

 

Eleven skal gjennomføre:

 

 • Sikkerhetskurs på veg
 • Kurs i sikring og merking av last

 

 

Førarprøve

Førarprøven består av ein praktisk del v/Statens vegvesen.

 

Nyttig informasjon for elev og ledsager