For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Førarkortklassar

Klasse D1 (minibuss)

 

Trinn 1 Grunnkurs tunge køyretøy
Trinn 2 Grunnleggjande køyretøy - og køyrekompetanse
Trinn 3 Trafikal del
Trinn 4 Avsluttande opplæring

 

Les meir om:

 

 

 

 

Hovedmål for opplæringa

Etter å ha gjennomført opplæringen for klasse D1 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre minibuss forsvarlig, og for å kunne ivareta de oppgaver som er bussførerens ansvar. Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som er:

 

 • trafikksikker

 • gir god samhandling

 • fører til god trafikkavvikling

 • er mest mulig økonomisk og ressursvennlig

 • gjør at kjøretøy og veg ikke utsettes for unødig slitasje

 • tar hensyn til helse, miljø og andres behov

 • er i samsvar med gjeldende regelverk

 

Eleven skal kunne:

 

 • utføre kontroll og tilsyn med kjøretøyet som er en førers ansvar

 • ha omtanke for passasjerene
 • sikre lasten forsvarlig

 • fatte riktige beslutninger om kjøring under vanskelig kjøreforhold

 • være en ressursperson i krisesituasjoner på vegen

 

 

Trinn 1 Grunnkurs tunge køyretøy (felles for C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE)

Grunnkurset er på 3 undervisningstimer. Kurset skal bidra til at eleven får grunnleggende forståelse for hva kjøreing med tunge kjøretøy innebærer.

 

Etter å ha gjennomført trinn 1 skal eleven vite hvordan tunge kjøretøy skiller seg fra personbiler når det gjelder kjøring og samhandling.

 

 

Trinn 2 Grunnleggjande køyretøy- og køyrekompetanse

På trinn 2 er målene rettet mot elevens læring og kjøretøyet.

 

 • kjøre minibussen teknisk riktig
 • kjøre økonomisk og mest mulig miljøvennlig
 • kunnskap om kjøretøyet
 • utføre kontroll av kjøretøyet

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha tilstrekkelig teknisk kjøreferdighet til å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.

 

Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter. Eleven skal kunne ivareta førerens ansvar for kontroll og tilsyn med minibussen.

 

 

Trinn 3 Trafikal del

På trinn 3 er målene rettet mot elevens læring og bestemmelser i vegtrafikklovgivningen, planlegging før kjøring og kjøring i variert trafikk.

 

Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4.

 

Eleven skal:

 

 • ha kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen
 • kunne planlegge kjøringen
 • kunne kjøre trygt, effektivt, miljøriktig og behagelig i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter

 

 

Trinn 4 Avsluttande opplæring

Opplæringen på trinn 4 er særlig rettet mot elevens risikoforståelse. Foruten trening og perfeksjonering før førerprøven, skal eleven ha deltatt på flere obligatoriske kurs.

 

Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre minibuss i samsvar med hovedmålet for opplæringen til klasse D1.

 

Eleven skal gjennomføre kurs i:

 

 • Ulykkesberedskap
 • Sikkerhetskurs på veg

 

 

Førarprøve

Førarprøven består av ein teoretisk og ein praktisk del v/Statens vegvesen.

Nyttig informasjon for elev og ledsager