For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Førarkortklassar

Klasse C1 (lett lastebil)

 

Trinn 1 Grunnkurs tunge køyretøy
Trinn 2 Grunnleggjande køyretøy- og køyrekompetanse
Trinn 3 Trafikal del
Trinn 4 Avsluttande opplæring

 

 

Les meir om:

 

 

 

Hovedmål for opplæringa

Etter å ha gjennomført opplæringa for klasse C1 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunna kjøra lastebil forsvarleg, og for å kunna ivareta dei oppgåver som er lastebilføraren sitt ansvar.

 

Eleven skal ha dei kunnskapar og ferdigheiter, den sjølvinnsikt og risikoforståing, som er nødvendig for å kjøra på ein måte som:

 

 • er trafikksikker

 • gir god samhandling

 • fører til god trafikkavvikling

 • er mest mogleg økonomisk og ressursvennleg

 • gjer at kjøretøy og veg ikkje blir utsett for unødig slitasje.

 • tar omsyn til helse, miljø og andre sine behov.

 • er i samsvar med gjeldande regelverk.

 

Eleven skal kunna:

 

 • utføra kontroll og tilsyn med kjøretøyet i tråd med ein førar sitt ansvar

 • sikra lasta forsvarleg

 • ta riktige avgjerder om kjøring under vanskeleg kjøreforhold

 • vera ein ressursperson i krisesituasjonar på vegen

 

Trinn 1 Grunnkurs tunge køyretøy (felles for C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE)

Grunnkurset er på 3 undervisningstimer. Kurset skal bidra til at eleven får grunnleggende forståelse for hva kjøreing med tunge kjøretøy innebærer.

 

Etter å ha gjennomført trinn 1 skal eleven vite hvordan tunge kjøretøy skiller seg fra personbiler når det gjelder kjøring og samhandling.

 

 

Trinn 2 Grunnleggjande køyretøy- og køyrekompetanse

På trinn 2 er målene rettet mot elevens læring og kjøretøyet.

 

Eleven skal:

 

 • kjøre lastebilen teknisk riktig
 • kjøre økonomisk og mest mulig miljøvennlig
 • ha kunnskap om kjøretøyet
 • utføre kontroll av kjøretøyet

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha tilstrekkelig teknisk kjøreferdighet til å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.

 

Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter. Eleven skal kunne ivareta førerens ansvar for kontroll og tilsyn med lastebilen.

 

 

 

Trinn 3 Trafikal del

På trinn 3 er målene rettet mot elevens læring og bestemmelser i vegtrafikklovgivningen, planlegging før kjøring og kjøring i variert trafikk.

 

Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4.

 

Eleven skal:

 

 • ha kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen
 • kunne planlegge kjøringen
 • kunne kjøre trygt, effektivt, miljøriktig og behagelig i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter

 

 

Trinn 4 Avsluttande opplæring

Opplæringen på trinn 4 er særlig rettet mot elevens risikoforståelse. Foruten trening og perfeksjonering før førerprøven, skal eleven ha deltatt på flere obligatoriske kurs.

 

Etter å ha gjennomført trinn 4, skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre lastebil i samsvar med hovedmålet for opplæringen til klasse C1.

 

Eleven skal gjennomføre kurs i:

 

 • Ulykkesberedskap
 • Sikkerhetskurs på veg
 • Kurs i sikring av last

 

 

Førarprøve

Førarprøven består av ein teoretisk og ein praktisk del v/Statens vegvesen. Den teoretiske prøven skal vere bestått før praktisk prøve kan avleggast.

Nyttig informasjon for elev og ledsager