For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Førarkortklassar

Klasse AM146 (Moped)

 

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs 17 timar
Trinn 2

Grunnkurs klasse AM 146

Grunnleggjande kjøretøy- og kjørekompetanse

Trinnvurdering

3 timar

-

1 time

Trinn 3

Trafikal del

Trinnvurdering

-

1 time

Trinn 4 Avsluttande opplæring 4 timar

 

Les meir om:

 

 

Hovudmål for opplæringa

Etter å ha gjennomført trafikkopplæringa for klasse AM146, skal eleven ha den kompetansen som

er nødvendig for å kunna kjøra moped forsvarleg.

 

Eleven skal ha fått utvikla kunnskapar, ferdigheiter, sjølvinnsikt og risikoforståing som trengst for å kjøra på ein måte som

 

 • er trafikksikker
 • gir god samhandling
 • fører til god trafikkavvikling
 • tar omsyn til helse, miljø og andre sine behov
 • er i samsvar med gjeldande regelverk

 

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs

Kva lærer du på trafikalt grunnkurs?

 

 • Trafikkopplæringa
 • Trafikk og førarrolla
 • Mennesket i trafikken og samhandling
 • Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
 • Tiltak ved trafikkulykke

Personar over 25 år er fritatt frå dei fire første delane av kurset. Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp, tiltak ved trafikkulykke og mørkekjøring må gjennomførast uansett alder før praktisk førarprøve kan avleggjast hos Statens Vegvesen. Personar med gyldig førarkort i annan klasse er fritatt frå trafikalt grunnkurs.

 

 

Trinn 2: Grunnleggjande kjøretøy- og kjørekompetanse

Opplæringa startar med grunnkurs klasse AM 146.


På dette trinnet skal du bli god reint kjøreteknisk og du skal kunne

 

 • gjer deg klar for kjøring
 • utføra igangsetjing og stans
 • gire, akselerere, styre og bremse
 • sikkerheitskontroll

På slutten av trinnet skal du ha trinnvurdering.

 

 

Trinn 3: Trafikal del

På dette trinnet skal du læra å kjøra sikkert og sjølvstendig i variert trafikk.

 

Du skal blant anna skaffe deg kunnskap om

 

 • veg og trafikkmiljø
 • adferd i i trafikken og sikker kjøremåte
 • risikofaktorar og trafikkreglar
 • sikker kjøremåte

 På slutten av trinnet skal du ha trinnvurdering. 

 

 

Trinn 4: Avsluttande opplæring

På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøra på ein ansvarleg måte og i god samhandling med andre trafikantar.

 

Du skal vise

 

 • tydeleg, sikker og sjølvstendig kjøring i tettbygd strøk og på landeveg
 • velgja kjøreruter som er sikre og til minst mulig ulempe for andre
 • reflektera rundt dine eigne erfaringar og sikker transport med moped

 

 

Førarprøve                              

Du må bestå førarprøve etter å ha gjennomført mopedopplæringa. Førarprøven består av ein teoretisk del v/Statens vegvesen.

 

 

 

 

 

Nyttig informasjon for elev og ledsager