For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Førarkortklassar

Klasse AM146 (Moped)

 

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs 17 timar
Trinn 2 Grunnleggjande køyretøy- og køyrekompetanse 4 timar
Trinn 3 Trafikal kompetanse 6 timar
Trinn 4 Avsluttande opplæring 4 timar

 

Les meir om:

 

 

Hovudmål for opplæringa

Etter å ha gjennomført trafikkopplæringa for klasse AM146, skal eleven ha den kompetansen som

er nødvendig for å kunna kjøra moped forsvarleg.

 

Eleven skal ha fått utvikla kunnskapar, ferdigheiter, sjølvinnsikt og risikoforståing som trengst for å kjøra på ein måte som:

 

 • er trafikksikker
 • gir god samhandling
 • fører til god trafikkavvikling
 • tar omsyn til helse, miljø og andre sine behov
 • er i samsvar med gjeldande regelverk

 

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs

Kva lærer du på trafikalt grunnkurs?

 

 • Trafikkopplæring
 • Grunnleggende forståelse for trafikk
 • Mennesket i trafikken
 • Førstehjelp
 • Tiltak ved trafikkulykke

Personer over 25 år er fritatt frå dei fire første delene av kurset. Førstehjelp, tiltak ved trafikkulykke og mørkekjøring må gjennomførast uansett alder før praktisk førarprøve kan avleggjast hos Statens Vegvesen. Personer med gyldig førarkort i annan klasse er fritatt frå trafikalt grunnkurs.

 

 

Trinn 2: Grunnleggjande køyretøy- og køyrekompetanse

Du må ha minst 4 timer obligatorisk praktisk opplæring på avsperret område hvor du lærer:

 • Sikkerhetskontroll
 • Igangsetting og stans
 • Å gire og krypekjøre
 • å styre, akselerere og bremse

 

Trinn 3: Trafikal del

På dette trinnet skal du læra å kjøra tilnærmet sjølvstendig i variert trafikk.

 

Du må ha minst 6 timar praktisk opplæring der du lærer å kjøyre moped på ein sikker, tydelig og bestemt måte i trafikken.

 

Du skal blant anna skaffe deg kunnskap om:

 

 • Veg og trafikkmiljø
 • Mennesket som trafikant
 • Risikofaktorar og trafikkreglar
 • Sikker kjøremåte

 

Trinn 4: Avsluttande opplæring

På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøyre på ein ansvarleg måte og i god samhandling med andre trafikantar.

 

Du må ha minst 4 timar obligatorisk opplæring. Du skal blant annet trene på å:

 

 • Kjøre i tettbygd strøk og på landeveg
 • Velge kjøreruter som er sikre og til minst mulig ulempe for andre
 • Reflektere rundt dine egne erfaringer og sikker transport med moped

 

Førarprøve                              

Du må bestå førarprøve etter å ha gjennomført mopedopplæringa. Førarprøven består av ein teoretisk del v/Statens vegvesen.

 

 

 

 

 

Nyttig informasjon for elev og ledsager